Poufność

Podczas badania psychiatrycznego bardzo prawdopodobne jest, iż będziesz poruszał tematy trudne dla Ciebie, dotykające sfer życia osobistego, rodzinnego lub zawodowego. Wszelkie działania związane z moją działalnością jako psychiatry objęte są tajemnicą lekarską, jak również tzw. „tajemnicą psychiatryczną” wynikającą z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.