O leczeniu

Problemy związane ze zdrowiem psychicznym stają się coraz powszechniejsze. Dzięki prowadzonym badaniom klinicznym zyskujemy wiedzę o przyczynach zaburzeń psychicznych, pojawiają się też nowe leki, dzięki którym możliwe jest skuteczne ich leczenie. Nie można pominąć istotnej roli jaką odgrywają oddziaływania psychoterapeutyczne, będące moim zdaniem bardzo cennym dopełnieniem leczenia farmakologicznego.

Diagnoza

Nie sposób jednak leczyć, bez postawienia trafnej diagnozy, stąd też za szczególne istotne uważam zebranie dokładnego wywiadu, skupienie się na zgłaszanych przez pacjenta objawach, „wsłuchanie się” w to co chce przekazać.

Leki

W doborze leków staram się, by nie tylko pomagały, ale również były dobrze tolerowane przez pacjenta, dlatego za bardzo istotną uważam współpracę podczas leczenia.