Cennik

Cennik wizyt Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Tomasza Wróblewskiego.

Wizyta diagnostyczna  –  od 150 zł do 200 zł

Wizyta kontrolna  –  od 100 zł do 150 zł

Płatność gotówką

WAŻNE – po zweryfikowaniu uprawnień pacjenta do otrzymywania leków refundowanych będzie to uwzględnione w wydawanych receptach na leki, konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości z nr PESEL.

Cennik wizyty diagnostycznej

Cennik wizyty diagnostycznej powiązany jest z czasem jej trwania. Jest to nasze pierwsze spotkanie, zwykle trwa do około 1 godziny, co umożliwia postawienie jak najtrafniejszej wstępnej diagnozy. Jest to czas, gdy zaplanowane zostanie ewentualne dalsze postępowanie diagnostyczne i jednocześnie terapeutyczne.

Cennik wizyty kontrolnej

Cennik wizyty kontrolnej jest niższy, gdyż jest to już kolejne spotkanie. Trwa zwykle krócej, jednak nie zawsze…